Vroegtijdige zorgplanning

Wij vinden het als team belangrijk om u goede zorg te leveren. Deze zorg komt voort vanuit actuele zorgvragen, maar is ook gericht op het vooruitdenken over (medisch) handelen in de toekomst.

Voor een ieder zal er een fase komen waarin lichamelijke krachten afnemen en pijn en andere ongemakken toenemen. In deze fase is het belangrijk dat wij als zorgverleners weten wat u belangrijk vindt. Het is moeilijk vooraf te voorspellen hoe het leven loopt, maar u heeft waarschijnlijk wel ideeën over wat u belangrijk vindt. De keuzes die u maakt zijn door de tijd heen aan te passen, maar we stemmen graag een uitgangspunt met u af. Voor de één zijn dit moeilijkere vragen en onderwerpen dan voor de ander, maar door het tijdig bespreekbaar te maken, willen wij vervelende onvoorziene situaties voorkomen.

Door middel van een gesprek met de huisarts willen wij u de gelegenheid geven om te bespreken wat u belangrijk vindt in gezondheid en ziekte. De gesprekken worden bij voorkeur gepland met huisarts A. Jansen, vaste waarnemer in de praktijk van dokter Cihanbeyli. Voor bewoners van De Gelderhorst worden gesprekken gepland via huisarts P. Verhoef. Wij raden u aan om iemand mee te nemen naar het gesprek. Voor het gesprek staan 20 minuten gepland. Zo nodig wordt er een vervolg gepland.

Onderwerpen om over na te denken
Voor u een gesprek met de arts aangaat, willen wij wat onderwerpen voorleggen om over na te denken. Overdenk dit rustig en bespreek het met dierbaren of familie in uw omgeving. Wat vindt u belangrijk in het leven?

– Wie mag voor u besluiten wanneer het u niet meer lukt? (Zorgvertegenwoordiger)
– Welke behandelingen wenst u wel of niet meer te krijgen?
– Wilt u gereanimeerd worden wanneer van toepassing?
– Wilt u beademd worden wanneer van toepassing? Wilt u in het ziekenhuis worden opgenomen wanneer van toepassing? Wanneer wel/ niet meer?
– Wat is voor u ondraaglijk lijden? Waar bent u bang voor?
– Wat vindt u belangrijk tijdens een eventueel ziekteproces?
– Welke begeleiding verwacht u van de huisarts?

Ondersteunende informatie
Kijkt u voor meer informatie ook eens op de onderstaande links naar websites.

  1. Website www.thuisarts.nl
    Zoektermen: Wensen voor zorg en behandeling, Wilsverklaring, Reanimeren, Levenseinde
  2. Website www.ikwilmetjepraten.nu
  3. E-book over praten met de huisarts over grenzen, wensen en verwachtingen: https://levenseinde.patientenfederatie.nl/
  4. Zie bestand hieronder:

Ondersteunende informatie met formulieren
Zorg dat uw huisarts een kopie van ingevulde formulieren heeft voor in het dossier.

– Wilsverklaring
Opstellen van een wilsverklaring.
Informatie: Klik hier om naar de website van Thuisarts te gaan
Formulier:
– Keuze tot wel of niet reanimeren
Keuze tot reanimeren bij een hartstilstand.
Informatie: Klik hier om naar de website van Thuisarts te gaan
Formulier:


– Informatie over een euthanasieverzoek
Nadenken over en vastleggen van een euthanasieverzoek bij ondraaglijk lijden.
Informatie: Klik hier om naar de website van Thuisarts te gaan
Formulier: