Echografie nieren en blaas

Het onderzoek
Echografisch onderzoek vindt plaats middels een “microfoon” die geluidsgolven uitzendt en die weer opvangt. De geluidsgolven worden vervolgens omgezet in beelden die vervolgens worden geïnterpreteerd.

Het onderzoek wordt verricht op het ontblote deel van dat deel van het lichaam waar gel op wordt gesmeerd. De gel wordt na afloop van het onderzoek er afgeveegd.

In totaal zal het onderzoek ca 20 minuten duren. De uitslag hoort u, twee dagen na het maken van de echo, van uw eigen huisarts.

Voorbereiding
Ca. 1 uur voorafgaand aan het onderzoek dient u uw blaas te legen.
Vervolgens drinkt u ca. 1 liter water.

Het is belangrijk dat uw blaas vol is voordat er begonnen wordt met het onderzoek.