Chronische zorg (Ketenzorg)

Als huisartsenpraktijk werken wij samen met andere zorgverleners uit de regio. Speciaal voor bepaalde chronische aandoeningen zijn hiervoor onderling afspraken gemaakt, zodat de zorg voor patiënten goed verloopt. Deze samenwerkingsafspraken worden ook wel ketenzorg genoemd.

Wij zijn als huisartsenpraktijk aangesloten bij de ketenzorg voor:

  • Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte),
  • COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease; chronische bronchitis en longemfyseem)
  • Hart- en vaatziekten (of verhoogd risico op hart- en vaatziekten)

Ketenzorg wordt geleverd op basis van een zorgprogramma. Een zorgprogramma beschrijft welke zorg er wordt aangeboden bij een bepaalde chronische ziekte en is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Samen met de huisarts wordt een behandeling afgesproken. Binnen de chronische zorg kan er samengewerkt worden met:

  • Praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH)
  • Diëtisten
  • Fysiotherapeuten
  • Podotherapeuten en pedicures
  • Apothekers
  • Oogartsen en optometristen
  • Specialisten in ziekenhuis Gelderse Vallei

De huisarts en de praktijkondersteuner
De huisarts is de hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Een praktijkondersteuner (POH) coördineert de behandeling en zal degene zijn die de meeste contactmomenten met de patiënten heeft. Deze contactmomenten zijn minimaal jaarlijks en veelal één keer per kwartaal. Hierin wordt met name besproken hoe het met de patiënten gaat en hoe de controlemetingen zijn. Samen met de patiënt worden gezondheidsdoelen gesteld en er wordt gekeken welke factoren van invloed zijn op de chronische aandoening en het welbevinden van de patiënt. Tevens wordt er gekeken of er begeleiding wenselijk is vanuit één van de andere zorgverleners.

Gegevensverwerking
De uitkomsten van de gesprekken en de metingen wordt genoteerd in het ketenzorgdossier. De patiënt kan zelf ook toegang krijgen tot dit dossier. Mochten er andere zorgverleners binnen de ketenzorg worden bezocht, dan kunnen zij het deel van het dossier wat over de chronische aandoening gaat lezen en er notities in maken. Hiervoor wordt u om toestemming gevraagd door de praktijkondersteuner. De andere zorgverleners kunnen de rest van het medisch dossier niet inzien.

Kosten
De ketenzorg wordt betaald door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering. Het gaat niet van het eigen risico af. Alleen een vervolgbezoek aan de fysiotherapeut, een bezoek aan een specialist in het ziekenhuis en een laboratoriumonderzoek gaan het eigen risico af. U kunt zich hier ook aanvullend voor verzekeren.

Op het overzicht van de zorgverzekeraar kan staan dat er betaald is aan ‘’Ketenzorg Gelderse Vallei’’. Ketenzorg Gelderse Vallei is het samenwerkingsverband in de chronische zorg in de regio. Meer informatie over de ketenzorg en kosten kunt u vinden op de site van Huisartsen Gelderse Vallei.