Klachtenregeling/feedback

Klachten of feedback
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt elk van onze praktijkmedewerkers benaderen om uw situatie te bespreken.

Mocht u een klacht hebben of ontevreden zijn over ons handelen, dan kunt u dit ook kenbaar maken door het invullen van het klachtenformulier van onze praktijk. Wij zullen na ontvangst zo snel mogelijk met u in contact treden. U mag het formulier ook gebruiken om positieve of opbouwende feedback te geven! Wij horen graag van u waar verbeteringen mogelijk of wenselijk zijn.

Onafhankelijke partij
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Geschilleninstantie
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden in de folder en op www.skge.nl.