Toestemmingsformulier voor het delen van informatie met niet medici

Wanneer u op onderstaande link klikt, kunt u het ”toestemmingsformulier voor het delen van privacygevoelige informatie” openen.

Toestemmingsformulier voor het delen van privacygevoelige informatie

Wij vragen u het toestemmingsformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.