Uw digitaal dossier

Onderstaande informatie komt overeen met de informatie uit de folder:
”Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)”
Folder: Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt _ nov 2017

Goede zorg begint met goede informatie. Informatie over je gezondheidssituatie, die op dat moment van belang is: Welke gezondheidsproblemen heeft u? Welke medicijnen gebruikt u? En welke medicijnen mag u juist niet gebruiken? Bijvoorbeeld omdat u allergieën heeft. Die informatie is heel belangrijk voor goede zorg en kan zelfs van levensbelang zijn.

Daarom kunnen je zorgverleners medische gegevens over u delen met elkaar. Dat doen ze via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. En als het nodig is voor de behandeling.

Het Landelijke Schakelpunt (LSP)
Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: Een netwerk waar zorgverleners op kunnen aansluiten. Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgverleners, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie inzien.

Als u toestemming geeft, melden uw huisarts en apotheken uw burgerservicenummer (BSN) aan bij de verwijsindex van het Landelijk Schakelpunt. Komt u bij een andere zorgverlener, dan kan die met uw BSN zoeken in de verwijsindex: welke zorgverleners hebben welke medische informatie over u beschikbaar gesteld? Vervolgens kan die andere zorgverlener de gegevens inzien die hij nodig heeft voor uw behandeling.

Betrokken zorgverleners
Alleen waarnemend huisartsen kunnen informatie bij uw huisarts inzien. Bijvoorbeeld als u op de huisartsenpost komt. Of als u een waarnemer bezoekt in zijn praktijk. Andere zorgverleners kunnen deze informatie niet inzien.

 Zorgverleners die het medicatiedossier bij uw apotheek, of apotheken, kunnen inzien:

 • De (waarnemend) huisarts.
 • Andere (dienst)apotheken.
 • Medisch specialisten (in ziekenhuizen en andere aangesloten zorginstellingen).

Andere zorgverleners, zoals bedrijfsartsen en arbo-artsen, zorgverzekeraars en de overheid kunnen niet aansluiten op het Landelijk Schakelpunt. Zij kunnen dus geen gegevens inzien.

Dossierinformatie
Met uw toestemming kan de huisarts een deel van de gegevens uit uw huisartsdossier delen. Met uw toestemming kunnen je apotheker(s) jouw medicatiedossier delen.

Het deel van het dossier dat de huisarts deelt, heet de Professionele Samenvatting (PS). Daarin staat de belangrijkste actuele informatie over uw gezondheid:

 • Uw huidige gezondheidsproblemen (‘open episoden’).
 • Informatie over de contacten met uw huisarts in de laatste vier maanden of over de laatste vijf consulten (‘journaallijst’).
 • Metingen en uitslagen binnen de journaallijst.
 • De medicijnen die uw huisarts je heeft voorgeschreven.
 • Bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.

In het medicatiedossier bij uw apotheker(s) staan:

 • De medicatie die u heeft gekregen.
 • Uw intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens).

Andere zorgverleners kunnen deze gegevens inzien als dat nodig is voor uw behandeling. Maar zij zien niet alle informatie. Wat zij zien, hangt af van hun beroepsgroep.

Afschermen van gegevens
Als u toestemming geeft, bent u niet verplicht om al deze gegevens te delen. Misschien wilt u sommige informatie voor uzelf en uw eigen zorgverlener houden. Dat kan. Samen met uw zorgverlener kunt u informatie afschermen. Andere zorgverleners die uw gegevens inzien, zien deze informatie niet.

Let op: Zorgverleners die uw gegevens inzien, weten niet dat er informatie is afgeschermd. Zij kunnen zo belangrijke informatie missen die zij nodig hebben voor de juiste zorg. Bespreek dit met uw huisarts en apotheker.

Regionaal
Het Landelijk Schakelpunt is verdeeld in 44 regio’s. Uw zorgverleners kunnen uw medische gegevens alleen binnen uw regio delen en inzien. Voor ziekenhuizen geldt dit niet. Zij kunnen bij meerdere regio’s aansluiten, omdat hun patiënten daar vandaan komen.

Als u bij een zorgverlener in een andere regio komt, dan kan het gebeuren dat hij uw gegevens niet kan inzien.

Toestemming regelen in specifieke situaties
Via de volgende link vindt u het toestemmingsformulier voor in specifieke situaties: https://www.volgjezorg.nl/toestemming/toestemming-regelen

Toestemming regelen voor kinderen

 • Tot 12 jaar regelt één van de ouders (of wettelijk voogd) toestemming.
 • Van 12 tot 16 jaar regelen kinderen samen met één van de ouders toestemming.
 • Vanaf 16 jaar regelen kinderen zelf toestemming.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website: www.volgjezorg.nl

1: Toestemming regelen
Op Volgjezorg kunt u uw toestemming regelen, voor uw huisarts en uw apotheek, zodat zij andere zorgverleners kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg aan u. U kunt op de onderstaande links klikken.

2: Volgen van uw medische gegevens
Op Volgjezorg kunt u ook volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke soorten gegevens zijn er met uw toestemming gedeeld? Door welke zorgverlener(s) zijn ze ingezien? En wanneer? Zo weet u altijd wat er met uw medische gegevens gebeurt.