Schengenverklaring

Wanneer u op reis gaat met een medicijn of middel dat onder de Opiumwet valt, moet u een officiële verklaring aanvragen. U kunt deze verklaring zelf gedeeltelijk invullen en door de huisarts laten ondertekenen. Vervolgens stuurt u de verklaring op naar het CAK, waarna u binnen 2 weken de goedgekeurde verklaring retour krijgt.

In onderstaand overzicht kunt u de titels aanklikken om te worden verwezen naar het formulier of verdere informatie.

De Schengenverklaring is geldig voor de periode die u heeft ingevuld op het formulier. De reisperiode per verklaring is maximaal 30 dagen. Voor de eventueel daaropvolgende vakantiedagen dient u opnieuw een verklaring in te vullen.