No show tarief

Wij hanteren een no show tarief als schadevergoeding voor het niet nakomen van afspraken bij huisarts, assistente, POH-S en POH GGZ. Dit geldt ook voor afspraken die minder dan vier uur van tevoren worden afgezegd.

Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren als zodanig van € 10,00 voor een enkel consult tot € 20,00 voor een dubbel consult (POH GGZ = dubbel consult).

De patiënt dient dit bij een volgend bezoek aan de praktijk te voldoen aan de balie. Bij niet nakomen hiervan zal na herhaald verzoek een incassobureau worden ingeschakeld.