No show tarief

Wij hanteren een no show tarief als schadevergoeding voor het niet nakomen van afspraken bij huisarts, assistente, POH-S en POH GGZ. Dit geldt ook voor afspraken die minder dan vierentwintig uur van tevoren worden afgezegd.

Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren als zodanig van € 10,00 voor een enkel consult tot € 20,00 voor een dubbel consult (POH GGZ = dubbel consult).

De patiënt dient dit bij een volgend bezoek aan de praktijk te voldoen aan de balie. Tevens kan er pas na betaling een nieuwe afspraak worden gepland. Bij niet nakomen hiervan zal na herhaald verzoek een incassobureau worden ingeschakeld.