Toestemming voor het delen van informatie met niet medici

Zoals wij ook in het privacyreglement vermelden, hebben wij als medewerkers van Huisartsenpraktijk Cihanbeyli de plicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Hierbij geldt dat wij privacygevoelige informatie niet zomaar kunnen meegeven of (mondeling) delen met mensen die dichtbij u staan.

Dit betreft bijvoorbeeld de volgende situaties:

  • Mondeling uitslagen meedelen
  • Ophalen van verwijsbrieven
  • Delen van het beleid van de arts

Wij vragen u om gebruik te maken van het Toestemmingsformulier voor het delen van privacygevoelige informatie, waarop u kunt aangeven met welke mensen in uw omgeving wij op basis van uw toestemming privacygevoelige informatie mondeling of schriftelijk mogen delen. Via dit formulier kunt u eerder gegeven toestemming ook weer opzeggen.

Zonder toestemming kunnen wij helaas niet zomaar informatie aan anderen dan uzelf verstrekken. Dit geldt ook voor jongeren vanaf 16 jaar.