Nieuws & Praktijkberichten

Nieuws

U kunt hier klikken voor een selectie van actuele medische informatie, zowel lokaal, nationaal als internationaal.

Praktijkberichten

13-03-2023. Huisartsenpraktijk Ede-Zuid is gesloten voor nieuwe patienten.

Vanaf maandag 13-03-2023 is huisartsenpraktijk Ede-Zuid gesloten voor nieuwe patiënten. Mocht er weer ruimte ontstaan om nieuwe patiënten te kunnen aannemen zullen we dit op onze site kenbaar maken.

23-06-2022. Huisartsenpraktijk Ede-Zuid voert actie voor goede huisartsenzorg.
Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:
– meer tijd hebben voor onze patiënten;
– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag gesloten.
Voor spoedgevallen zijn wij wel bereikbaar.


13-06-2022. Huisartsenpraktijk Ede-Zuid gesloten voor nieuwe inschrijvingen.
De huisartsenpraktijk is gesloten voor nieuwe inschrijvingen.


23-06-2021. Extra doelgroep vaccinatie: jongeren 12-17 jaar (medische indicatie)

De doelgroep bevat jongeren (geboren tussen 01-01-2004 en 30-06-2009), die:
• Jaarlijks de griepprik krijgen, of
• Jongeren met syndroom van Down

Daarnaast komen ook de volgende groepen jongeren in aanmerking voor vaccinatie:
• Jongeren met obesitas, BMI ≥30;
• Jongeren tussen 12 en 17 jaar die huisgenoot van jongeren of
volwassenen uit de medische risicogroepen zijn, die zelf om medische redenen niet
gevaccineerd kunnen worden of waarvan verwacht wordt dat zij niet genoeg
beschermd zijn na vaccinatie vanwege een immuunstoornis.

De brieven worden deze week verstuurd. Verwacht u een brief maar ontvangt u er geen? Neem dan contact met ons op.

Volgens de Gezondheidsraad wegen voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar uit medische risicogroepen de voordelen van vaccinatie met het Pfizer vaccin op tegen de eventuele bijwerkingen.

Vaccinatie kan kinderen en jongeren beschermen tegen COVID-19 en de gevolgen daarvan:

  • Kinderen met een chronische aandoening hebben in vergelijking met gezonde kinderen een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19.
  • Daarnaast kunnen ook kinderen en adolescenten langdurige klachten ontwikkelen na een COVID-19-infectie. Dit wordt ook wel Long COVID genoemd.
  • Ook kunnen kinderen een ernstige ontstekingsreactie van meerdere organen krijgen als gevolg van COVID-19. Deze reactie heet Multisystem Inflammatory Syndrome – Children (MIS-C). MIS-C is zeldzaam, maar kan levensbedreigend zijn.
  • Naast de medische gevolgen van COVID-19 heeft de Gezondheidsraad ook mogelijke sociale gevolgen van thuis blijven, vrienden enkel op afstand zien en weg blijven van school meegewogen.

Uit data uit Israël en de VS blijkt dat myocarditis/pericarditis een mogelijke bijwerking van het Pfizer vaccin zou kunnen zijn bij kinderen en jongeren. De EMA onderzoekt deze mogelijke relatie nu. Myocarditis/pericarditis is voornamelijk gezien na de 2e prik, meestal na ongeveer 4 dagen. Klachten zijn pijn op de borst, kortademigheid en (onregelmatige) hartkloppingen. In veel gevallen is deze aandoening self-limiting zonder restschade. Soms is behandeling nodig. Bij een verdenking is het advies te verwijzen naar de cardioloog.

Meer informatie over de afwegingen kunt u hier vinden: Bijwerkingen | RIVM

30-12-2020. Vrijdag 1 januari 2021 gesloten
Vrijdag 1 januari is de praktijk in verband met Nieuwjaarsdag gesloten. Neemt u bij spoedgevallen contact op met de Huisartsenpost van het Gelderse Vallei
ziekenhuis: 0318-200 800.

Wij wensen u een fijne jaarwisseling toe en een goed en gezond 2021!

02-11-2020. Nieuwe POH-GGZ
Per november is Inge Kuiper als POH-GGZ gestart in onze praktijk. Zij volgt Evelien Scheltinga op. Inge is werkzaam op dinsdag, woensdag en vrijdag.

22-10-2020. Gebruikelijke spreekuren beschikbaar
In tegenstelling tot wat sommige landelijke media benoemt, zijn wij momenteel (gelukkig) nog volledig beschikbaar voor spreekuren, in plaats van alleen spoedzorg. Wij vragen u dus niet extra te wachten of zorgvragen op te sparen maar wanneer van toepassing met de assistente te overleggen voor een afspraak zoals gebruikelijk. Wel vragen wij u een mondmasker te dragen, zoveel mogelijk alleen te komen en met klachten van verkoudheid, koorts of luchtwegklachten thuis te blijven.

01-10-2020. Mondmasker in wachtkamer
Gezien de huidige uitbreidingen in de regio van besmetting met het Coronavirus adviseren wij u dringend een mondmasker te dragen in de wachtkamer. Daarnaast geldt het advies; bij klachten van verkoudheid, benauwdheid of koorts: blijf thuis.

14-09-2020. Pneumokokkenvaccinatie
De overheid biedt per 2020 een pneumokokkenvaccinatie aan aan mensen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar worden. Deze vaccinatie verkleint de kans dat u ziek wordt door pneumokokken en verkleint de kans op het krijgen van een longontsteking. U ontvangt automatisch een uitnodiging.
Neem contact op met de assistente wanneer u in aanmerking komt en:
– U voor half oktober geen brief heeft ontvangen.
– U in de genoemde leeftijdscategorie valt maar geen vaccinatie wenst. 

14-09-2020. Griepvaccinatie
De komende 2 maanden start de periode van de griepvaccinaties. De grootste levering komt eind oktober en wordt op maandag 2 en woensdag 4 november gegeven. De griepvaccinatie is bedoeld voor mensen met diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand. Ook mensen ouder dan 60 jaar komen in aanmerking. Het wordt aangeraden om de vaccinatie te nemen omdat de griep ernstige gevolgen kan hebben.
Neem contact op met de assistente wanneer u in aanmerking komt en:
– De vaccinatie wilt, maar u deze in voorgaande jaren niet heeft genomen.
– U voor half oktober geen brief heeft ontvangen en wel een vaccinatie wilt. 
– U de brief heeft ontvangen maar geen vaccinatie wenst. Op deze manier voorkomen wij overmatige spillage voor komend jaar. 

14-09-2020. Nieuws over het medicijn Metformine
De afgelopen week zijn er nieuwsberichten geweest met twijfel over de veiligheid van het Diabetesmedicijn Metformine. Wanneer u dit medicijn neemt, adviseren wij u om niet te stoppen. Lees voor meer informatie: deze patiëntinformatie (klik op link) of deze achtergrondinformatie (klik op link).

01-09-2020. Nieuws uit de praktijk
Per 1 oktober 2020 neemt onze POH-GGZ Evelien afscheid van de praktijk om ergens anders te gaan werken. Wij wensen haar een prettige nieuwe werkplek toe! Wanneer er meer bekend is over de nieuwe POH-GGZ, zal dat hier bij de praktijkberichten vermeld worden. Wilt u graag z.s.m een afspraak voor een gesprek, geef dit dan door aan de assistente.

Het huisartsenteam is uitgebreid met dokter Jansen! Zij is aanwezig op de woensdag en vrijdag.

27-08-2020. Praktijk geopend
De praktijk is momenteel open voor nieuwe inschrijvingen. Ga bovenaan de pagina naar Inschrijven voor het formulier.

18-06-2020. Afscheid Huisarts Paulus
Waarnemend huisarts Paulus is niet langer vast werkzaam bij ons op de praktijk. Op haar werkdagen zullen de komende weken andere waarnemend artsen aanwezig zijn.

29-04-2020. Wrattenspreekuur woensdag 6 mei op afspraak
Aanstaande woensdag 6 mei hebben wij wel een wrattenspreekuur, maar alleen op afspraak! Wij vragen u dus van tevoren te bellen voor het inplannen van een afspraak. Hartelijk dank.

26-03-2020. Telefonische consulten praktijkondersteuner
De consulten van de praktijkondersteuners GGZ en somatiek vinden alleen nog telefonisch plaats. Wij vragen u bereikbaar te zijn op de afgesproken momenten.

Zijn er vragen of bent u ontregeld in longklachten, bloeddrukwaardes of bloedsuikerwaardes, neem dan contact op met de praktijk: 0318-636369 of via uw account van MijnGezondheid.net

25-03-2020. Bedankt voor de bloemen!
Vandaag zijn we uiterst verrast met prachtige bossen tulpen. Hartelijk dank!

25-03-2020. Artsen in beschermende kleding
Om het risico op verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden, wordt een ieder op de praktijk gezien door artsen in beschermende kleding.

 20-03-2020. Telefonische bereikbaarheid
In verband met het inperken van risico op het onderling verspreiden van een eventueel aanwezig Coronavirus, werken sommige assistentes vanuit huis. Een enkele keer leidt dit tot een verminderde telefonische verbinding. Wij vragen u dan opnieuw te bellen. Excuus voor het ongemak.

20-03-2020. Mondkapjes en beschermende middelen; dank!
Er zijn meerdere mensen die langs zijn geweest op de praktijk voor het doneren van mondkapjes of andere beschermende middelen. Wij zijn jullie zeer dankbaar!

18-03-2020. Prikposten lab gesloten.
Tot nader order zijn de prikposten van het lab ziekenhuis Gelderse Vallei alleen open voor spoed. De reguliere labonderzoeken worden dus uitgesteld.

27-02-2020. Het Coronavirus.
Het Coronavirus kan een longontsteking geven.
Bel ons wanneer alle drie de onderstaande punten van toepassing zijn:

  1. U bent in China, Iran, Singapore, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest óf bij iemand die het coronavirus heeft.
  2. U heeft koorts (38 graden of hoger).
  3. U heeft ook 1 of 2 van deze klachten: hoesten, moeilijk ademhalen.

Ga NIET naar de huisartsenpraktijk of huisartsenpost toe.
Dan zou u andere mensen kunnen besmetten.
De Huisartsenpraktijk: 0318 – 636369
De Huisartsenpost: 0318 – 200 800 (tijdens avonduren en het weekend).

Kijk voor meer informatie op de website van Thuisarts.nl of de website van het RIVM met de vraag en antwoordpagina van het RIVM.

Met verdere vragen over het coronavirus kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).
Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.

22-01-2020. Praktijk gesloten.
De praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe inschrijvingen.

10-01-2019. Naamswijziging.
Huisartsenpraktijk Cihanbeyli zal binnenkort van naam veranderen naar Huisartsenpraktijk Ede-Zuid. Houd uw brievenbus in de gaten voor meer informatie. Alle contactgegevens blijven onveranderd.

20-12-2019. Openingstijden feestdagen.
Tijdens de feestdagenperiode zijn wij gesloten op: 25 december en 26 december 2019 en 1 januari 2020. In verband met minder bezetting kan het zijn dat u iets langer moet wachten voor een afspraak of aan de telefoon.

We wensen u fijne feestdagen en een goed 2020!

01-12-2019. Wisseling huisartsen.
Per december stopt Richard Harting als vaste waarnemend huisarts op onze praktijk. Hij zal nog wat losse dagen waarnemen in december. Wij wensen hem al het beste in nieuwe uitdagingen het komende jaar.
Per december zal huisarts Jolanda Paulus ons team komen versterken op de dinsdag, woensdag en vrijdag! Zij zal zich binnenkort voorstellen op de website.

20-9-2019. Griepvaccinaties.
Met de herfst en winter in aantocht wordt het weer tijd voor de griepvaccinaties. Het geven van de vaccinaties staat dit jaar gepland op woensdag 30 oktober 2019 van 16.00 – 19.00 uur. In verband met de uitbreiding van onze patiëntpopulatie, is het vaccineren verdeeld in onderstaande tijden, op basis van achternaam. U wordt op volgorde van binnenkomst geholpen. De vaccinatie wordt over het algemeen gegeven in de bovenarm.

Achternaam startend met A t/m G: 16.00 – 17.00 uur
Achternaam startend met H t/m O: 17.00 – 18.00 uur
Achternaam startend met P t/m Z: 18.00 – 19.00 uur

Een ieder die in aanmerking komt voor de griepvaccinatie, krijgt een brief thuis. Gelieve deze brief mee te nemen! Ontvangt u geen brief maar bent u in de veronderstelling wel een griepvaccinatie te moeten krijgen, neem dan contact met ons op. Kunt u niet op genoemde dag of tijd, neem dan contact op met de assistente voor een andere afspraak.

Voor meer informatie zie Griepprik.

16-09-2019. Naamswijziging.
Huisartsenpraktijk Cihanbeyli zal binnenkort van naam veranderen naar Huisartsenpraktijk Ede-Zuid. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

16-09-2019. Verbouwing.
Van maandag 23 september tot en met november 2019 worden de onderzoekskamers en de backoffice op de begane grond verbouwd. De geplande spreekuren gaan gewoon door. Onze excuses voor de extra (geluids)overlast!

Wij vragen om uw begrip.
Vriendelijke groet,

Team Huisartsenpraktijk Cihanbeyli

22-07-2019. Zomervakantie.
In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal de huisartsenpraktijk de gehele zomer geopend blijven. Wel werken wij tijdens de zomervakantie met minder artsen per dag. In verband met vakanties van de huisartsen, werken wij tot en met september deels met tijdelijke waarnemende artsen. Wij vragen om uw begrip. Zie Vakanties voor meer informatie.

24-06-2019. Eikenprocessierups.
De eikenprocessierups is flink actief binnen Ede. Heeft u klachten zoals jeuk, bultjes, blaasjes en roodheid van de huid? Klik dan hier voor meer informatie.

10-05-2019. Mijn Gezondheid.net
Door u op de startpagina van onze website, rechts op het scherm, aan te melden voor Mijn Gezondheid.net, kunt u online afspraken maken, recepten herhalen,  uw dossier en labuitslagen inzien en e-consulten naar de praktijk sturen. Dit alles vanuit één centraal portaal. Zo regelt u uw zorg steeds meer zelf. Bij vragen, bel gerust.

25-04-2019. Meivakantie.
In verband met de meivakantie werken wij met minder artsen in de week van 29 april tot en met 3 mei 2019. Voor consulten zonder spoed heeft u wellicht een iets langere wachttijd.

De website van Thuisarts is een handige site die wij u aanraden om meer informatie en adviezen te verkrijgen over klachten en ziekten. U kunt hier onder andere lezen hoe u klachten zelf aan kunt pakken en wanneer het raadzaam is om een afspraak met de huisarts te maken.

Heeft u een vraag aan de arts of assistente waarvoor geen fysiek consult nodig is, dan kunt u ook contact opnemen via een e-consult.

25-03-2019. Wegens een landelijke computerstoring waren wij tijdelijk alleen voor spoed bereikbaar. Het probleem is verholpen, dus wij zijn weer als gebruikelijk bereikbaar.

07-01-2019. Nieuwe huisartsen
Per begin 2019 zijn Paulien Verhoef en Richard Harting werkzaam bij ons als vaste waarnemend huisartsen.

02-01-2019. Wij wensen u alle goeds en een gezond 2019 toe!

24-12-2018. Wij wensen u fijne feestdagen toe!

24-12-2018. Gesloten dagen.

In verband met kerst en nieuwjaar is de praktijk gesloten op dinsdag 25 december, woensdag 26 2018 en dinsdag 1 januari 2019. Voor spoed kunt u contact opnemen met de huisartsenpost: 0318-200 800.

Herhaalrecepten kunt u telefonisch inspreken of herhalen via de site.

Voor adviezen verwijzen wij u naar www.thuisarts.nl

Zie voor meer informatie onze site en klik op Vakanties

21-12-2018.  Status na praktijkovername.

Per 1 oktober 2018 is de praktijk van Philipsen overgenomen door Orbay Cihanbeyli. Wij kunnen u tevreden melden dat alle praktische praktijkzaken met betrekking tot de overname naar wens zijn omgezet!

De huisartsenzorg wordt geleverd door huisarts Cihanbeyli, de vaste waarnemende artsen van de praktijk (klik hier voor meer informatie) én tijdelijke waarnemers ter overbrugging. Per half januari en half februari 2019 beogen wij het team aan te vullen met een vaste waarnemende huisarts.

Graag zetten wij ons op de beste manier in om goede zorg te verlenen!

05-11-2018. Praktijkovername.

Beste patiënten van huisartsenpraktijk Cihanbeyli en voormalig praktijk Philipsen.

Zoals patiënten van voormalig praktijk Philipsen onlangs hebben vernomen, is de praktijk van Maarten Philipsen overgenomen door Orbay Cihanbeyli (Mondriaanstraat 17, Ede). Deze overname is voortgekomen uit het besluit van Maarten Philipsen om door omstandigheden zijn huisartsenpraktijk neer te leggen. Het leek ons de beste oplossing binnen Medisch Centrum Maandereng om de huisartsenzorg voort te zetten binnen Huisartsenpraktijk Cihanbeyli.

Door omstandigheden heeft de overname op zeer korte termijn plaatsgevonden. Wij zijn als team Cihanbeyli hard bezig om de praktijkvoering ook in de hedendaagse praktijk op een efficiënte manier samen te voegen. Wij vragen om uw geduld en begrip in de komende periode.

De bestaande assistentes en praktijkondersteuners van voormalig praktijk Philipsen werken nu voor praktijk Cihanbeyli. De huisartsenzorg wordt geleverd door huisarts Cihanbeyli, de vaste waarnemende artsen van de praktijk (klik hier voor meer informatie) én een aantal tijdelijke waarnemers ter overbrugging. Per half januari 2019 beogen wij het team aan te vullen met een vaste waarnemende huisarts.

24-10-2018. Herfstvakantie.
In verband met herfstvakantie is de praktijk gesloten van maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober 2018. Reeds geplande afspraken met de praktijkondersteuner gaan wel door.

Kijk op de pagina Vakanties voor waarneming en meer informatie.

17-09-2018. Griepvaccinaties.
De griepvaccinaties worden gegeven op woensdag 17 oktober van 16.00 tot 19.00 uur. U wordt geholpen op volgorde van binnenkomst. Een ieder die in aanmerking komt voor de griepvaccinatie, krijgt een brief thuis. Gelieve deze brief mee te nemen! Ontvangt u geen brief maar bent u in de veronderstelling wel een griepvaccinatie te moeten krijgen, neem dan contact met ons op.

25-07-2018. Wisseling huisartsen.
In verband met het aangaan van een nieuwe baan, stopt huisarts Annelene Van Reenen per 1 september 2018 met het werken binnen onze praktijk. We wensen haar veel geluk toe op haar nieuwe werk!

Per 1 september 2018 zal Sabien Van Riessen op de dinsdag en donderdag als huisarts op onze praktijk komen werken. Tevens zal Suzanne Korteweg ons team komen versterken. Zij werkt als huisarts op de maandag. Sabien en Suzanne zullen zich binnenkort voorstellen op de website.

18-07-2018. Zomervakantie.
In verband met zomervakantie is de praktijk gesloten van maandag 6 tot en met zondag 26 augustus 2018. Kijk op de pagina Vakanties voor meer informatie.

24-05-2018. Privacywetgeving.
Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens in. Deze wet heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg.

Via onze website is verschillende informatie beschikbaar. Door op de titels te klikken, wordt u verwezen naar desbetreffend onderwerp. Onder het hoofdstuk Uw gegevens vindt u verdere informatie.

Bij vragen of onduidelijkheden; bel gerust of kom even langs bij de balie van de praktijk.

08-05-2018. Stagiaire doktersassistente.
Per vandaag zal Neslihan haar stage als doktersassistente bij ons op de praktijk starten. Haar stage duurt ongeveer 3 maanden. Tijdens haar stagemaanden zal  ze meelopen met de assistentes en steeds meer zelfstandig gaan werken. U kunt haar tegenkomen achter de telefoon, in de onderzoekskamers of achter de balie.

07-02-2018. In verband met scholing is de praktijk gesloten op woensdag 21 februari 2018. De reeds geplande afspraken met de assistente en praktijkondersteuner gaan wel door.

In geval van spoed kunnen patiënten met achternaam beginnend met A t/m K contact opnemen met de praktijk van dr Philipsen telefoonnummer 690082.

Patiënten met achternaam beginnend L t/m Z kunnen contact opnemen met de praktijk van dr. Haan telefoonnummer 636370.

10-11-2017. Volgende week vrijdag 17 november is de praktijk gesloten in verband met afwezigheid van de arts. De afspraken van de praktijkondersteuner gaan wel door. Voor spoedzaken die niet tot maandag 20 november kunnen wachten, kunt u contact opnemen met de praktijk van dokter Haan: 0318 – 636370. Herhaalrecepten kunnen online via de website of telefonisch (keuze 3).

11-10-2017. Stagiaire doktersassistente.
Per maandag 30 oktober 2017 zal Tamara haar stage als doktersassistente bij ons op de praktijk starten. Haar stage duurt ongeveer een half jaar. Tijdens haar stagemaanden zal  Tamara meelopen met de assistentes en steeds meer zelfstandig gaan werken. U kunt haar tegenkomen achter de telefoon, in de onderzoekskamers of achter de balie.

20-09-2017. Griepvaccinaties.
Dit jaar zullen we de griepprik weer uitdelen, op woensdag 25 oktober tussen 16:00 uur en 19:00 uur. Ook deze keer weer in de wachtkamer van ons medisch centrum. Mensen die in aanmerking komen voor de griepvaccinatie ontvangen een brief. Gelieve deze brief mee te nemen.

26-07-2017. Zomervakantie.
Van 1 t/m 23 augustus is de praktijk gesloten in verband met zomervakantie.

In geval van spoed kunnen patiënten met achternaam beginnend met A t/m K contact opnemen met de praktijk van dr Philipsen telefoonnummer 690082.

Patiënten met achternaam beginnend L t/m Z kunnen contact opnemen met de praktijk van dr. Haan telefoonnummer 636370.

12-07- 2017. Praktijkaccreditatie.
Ook dit jaar hebben wij de Praktijkaccreditatie weer succesvol doorstaan!

Het afgelopen jaar heeft onder andere in het teken gestaan van patiënttevredenheid, gestructureerde zorg voor mensen met hoge bloeddruk of hart-en vaatziekten en het digitaliseren van onze praktijkvoering. Hier hoort mede een goede inzichtelijke communicatie met de Huisartsenpost in het ziekenhuis bij. Heeft u hier nog geen toestemming voor gegeven? Klik dan hier voor meer informatie.

Het komende jaar zullen wij ons richten op het gestructureerd blijven aanbieden van onze chronische zorg ketenzorgprogramma’s, waarin wij wanneer nodig met korte lijnen samenwerken met bijvoorbeeld de diëtiste of podotherapeut. De zorgprogramma’s betreffen mensen met Diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten, COPD of astma. Hierin zullen elke 3, 6 of 12 maanden controles bij de praktijkondersteuner plaatsvinden.

Zorginhoudelijk zal onze aandacht met name gericht zijn op kwaliteit en een veilige manier van werken binnen de aanwezige zorgprocessen en medicatieverstrekking.

Voor nieuwe tips en verbeteringen blijven wij te benaderen.