Uw Dossier Centraal

Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming goede medische zorg!

Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar in de spreekkamer van een andere arts, een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Een arts kan dan bijvoorbeeld nagaan welke medicijnen u gebruikt of waarvoor u allergisch bent. Zo krijgt u direct de juiste zorg. Daarom willen zorgaanbieders (zoals huisartsen, apotheken en ziekenhuizen) graag medische gegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van de informatie. Uw zorgverlener stelt uw medische gegevens alleen elektronisch beschikbaar als u daar vooraf toestemming voor geeft. En andere zorgverleners mogen deze alleen raadplegen als zij de gegevens bij de zorgverlening aan u nodig hebben. In deze folder leest u hoe dat werkt. Alleen met uw toestemming. Hieronder vindt u de manieren om toestemming te geven.

Uw arts of apotheker houdt een medisch dossier van u bij. Hierin bewaart hij gegevens die belangrijk zijn voor uw behandeling. Zo slaat de apotheker op welke medicijnen u gebruikt. Uw zorgaanbieder kan bepaalde gegevens uit uw dossier elektronisch beschikbaar stellen. Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft. Als u dan een beroep doet op andere zorgverleners (zoals artsen, huisartsenpost, apotheek of specialist), kunnen zij deze inzien. Zie meer informatie hier.