Praktijkberichten

Neem telefonisch contact op met de assistente wanneer u last heeft van verkoudheidsklachten, koorts of luchtwegklachten. Kom dus NIET zonder overleg naar de praktijk, ook niet wanneer u voor andere klachten gezien wenst te worden.

Kom voor uw afspraak zoveel mogelijk alleen en op tijd. Dit beperkt het aantal mensen in de wachtruimte. Hartelijk dank. 


19-07-2021. Coronapaspoort
Wanneer u 2x gevaccineerd bent en u toestemming heeft gegeven voor het delen van uw vaccinatiegegevens met het RIVM, kunt zelf uw Coronapaspoort regelen. Gegevens van mensen die via de huisartsenpraktijk het COVID-19 vaccin hebben gekregen en daar toestemming voor hebben gegeven, zijn gedeeld met het RIVM. Dit geldt voor vaccinaties vanuit de GGD en vanuit de huisartsenpraktijk. 

Wanneer u in verband met het doormaken van COVID-19 maar 1 vaccinatie heeft gehad óf wanneer u uw vaccinatiegegevens niet heeft laten delen, kunt u contact opnemen met de praktijk voor de aanvraag van uw Coronapaspoort.

Bewijs van vaccinatie
Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Vaccinatiebewijs niet te vinden
Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuurt u dan een bericht naar onze praktijk via Mijngezondheidsnet (zie rechts op deze website) of info@huisartsede.nl. Geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe via beveiligde e-mail.

Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

Lees via deze link meer informatie over het regelen van uw eigen coronapaspoort 

————————————————————————————————————-

11-06-2021. Praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen
De praktijk is tot nader bericht gesloten voor nieuwe inschrijvingen. 

————————————————————————————————————-

07-06-2021. Update Informatie Vaccinatieplan
Naar aanleiding van de beloftes in de persconferentie, komen er veel vragen binnen over wanneer bepaalde groepen het Coronavaccin ontvangen. Zie hieronder de informatie die momenteel bekend is. Alle data zijn afhankelijk van landelijke keuzes. 

 • Geboren tussen 1956-1960
  • U heeft een brief ontvangen via de huisarts.
  • De helft van deze leeftijdsgroep is momenteel 2x gevaccineerd. De andere helft heeft de eerste vaccinatie op 28 mei 2021 ontvangen en staat voor tweede vaccinatie gepland op vrijdag 9 juli of vrijdag 27 augustus. U kunt hier zelf voorkeur in aangeven. Wanneer het tijdstip van vaccineren verandert, ontvangt u bericht van ons. 
  • Merk vaccin: AstraZeneca.
 • Medische indicatie (normaal griepvaccinatie) en geboren tussen 1961 en 2003
  • U wordt gefaseerd uitgenodigd via de GGD.
  • U kunt vervolgens bellen om een afspraak te maken. 
  • Vaccinatie via de GGD.
  • Merk vaccin: BioNTech/Pfizer of Moderna.
 • Geen medische indicatie (geen griepvaccinatie) en geboren tussen 1962 en 2003

Heeft u 6 maanden voor uw 1e vaccinatie Corona positief getest? Dan hoeft u over het algemeen maar 1 vaccinatie in plaats van 2 (AstraZeneca, Moderna, Pfizer). Klik hier voor meer informatie en de uitzonderingen.

Kijk hieronder voor antwoorden op de veel gestelde vragen.

————————————————————————————————————-

29-03-2021. Informatie Corona en vaccinatie
Kijk voor informatie in meerdere talen op de volgende site: https://corona.steffie.nl/nl/
Of op de site van de Rijksoverheid (klik op link). Denkt u er over na om het Coronavaccin te nemen? Lees deze voorlichting van Thuisarts voor meer informatie. 

—————————————————————————————————————
1. Wanneer ben ik aan de beurt voor vaccinatie?
U ontvangt een oproepbrief. Deze zit in een envelop van de Rijksoverheid. Wij houden ons aan de landelijk vastgestelde volgorde van de Rijksoverheid. Mensen jonger dan 60 jaar en mensen van 65 jaar en ouder ontvangen een oproep via de GGD. 

2. Waarom word ik wel opgeroepen en mijn partner nog niet?
De volgorde van vaccinatiegroepen wordt door de overheid bepaald. Alle mensen jonger dan 60 jaar en mensen van 65 jaar en ouder worden door de GGD opgeroepen. Dit gebeurt van oud naar jong. U ontvangt een brief thuis. De overheid bepaalt voor welke groep mensen wij als huisartsenpraktijk vaccins krijgen aangeleverd. Wij hebben geen invloed op de volgorde hiervan.

3. Ik heb een verminderde gezondheid. Wanneer krijg ik mijn vaccinatie?
Helaas kunnen wij hier geen duidelijk antwoord op geven. De overheid bepaalt in welke volgorde de samenleving wordt gevaccineerd. Via deze link kunt u kijken welke groepen in aanmerking komen voor het maken van een afspraak voor vaccinatie. 

4. Kan ik kiezen welk merk vaccin ik krijg?
Nee. We zijn afhankelijk van het merk vaccin dat de overheid ons toebedeeld. Momenteel vaccineren wij met het Astrazeneca vaccin. 

5. Kan ik op een andere datum dan de uitnodiging het vaccin ontvangen?
Nee. De vaccins worden opgetrokken vanuit flacons, dus we kunnen geen losse afspraken plannen. Daarnaast zijn we afhankelijk van onze reservering van de priklijn bij de GGD, in de Reehorst.

6. Kan ik het vaccin thuis krijgen, zoals bij de griepprik?
Nee. Tot nu toe laten de bewaarcondities het niet toe om aan huis te vaccineren. Daarnaast gaat het om flacons waar binnen beperkte tijd meerdere vaccins worden gehaald; het gaat dus niet om lossen spuitjes. U kunt contact opnemen met de GGD als u om vervoer of een rolstoel verlegen zit. Daarnaast raden wij u aan om familie of een taxibedrijf om hulp te vragen. Het is ons niet bekend of en wanneer het mogelijk wordt om aan huis te vaccineren, voor degenen die bedlegerig zijn en echt niet uit huis kunnen.

7. Ik kan niet op 1 van de 2 data waarop ik ben opgeroepen voor vaccinatie. Wat moet ik doen?
Er is ons te weinig bekend hier een advies in te geven. Wij raden u aan uw uiterste best te doen op beide data aanwezig te zijn. Wij weten niet wat de dekking is van 1 vaccin of een langer uitgesteld 2e vaccin. Ook weten wij niet wanneer de volgende levering van vaccins zal plaatsvinden. Wij zijn hierin afhankelijk van de overheid. 

Heeft u een andere vraag? Maak dan een e-consult aan via Mijngezondheid.net of mail naar info@huisartsede.nl. Kijkt u ook hieronder voor handige links en de belangrijkste overige informatie.

8. Welke bijwerkingen geeft het Astrazeneca vaccin mogelijk?

 • pijn, dik of rood worden van de prikplek
 • moeheid
 • hoofdpijn
 • spierpijn
 • pijn in de gewrichten
 • koorts en/of rillingen
 • misselijkheid
 • groter worden van uw lymfeklieren in de oksel

Dit is een normale reactie op de prik van het lichaam. Het betekent dat het lichaam afweer maakt tegen corona. De klachten zijn meestal binnen 2 dagen over. Tegen pijn kunt u paracetamol  slikken. Bijvoorbeeld 3 keer per dag 2 pillen van 500 milligram. 
————————————————————————————————————
04-02-2021. Coronavaccinatie: volgorde van vaccineren
Er gaan veel berichten rond over het Coronavaccin en de groepen mensen die ervoor in aanmerking komen. Er zijn onvoldoende vaccins tegelijk om iedereen in één keer te vaccineren. De RIVM en de GGD bepalen de volgorde van het vaccineren. De GGD regelt ook dat u uw tweede vaccinatie krijgt. De vaccinatie is gratis. 

Lees de toegezonden informatie en de bijgevoegde gezondheidsverklaring goed door. Hierin wordt ook aangegeven wanneer er extra voorzorg is bij het ontvangen van een vaccinatie. Neem de gezondheidsverklaring mee naar de vaccinatie. Klik hier voor het downloaden van de gezondheidsverklaring

Tot nu toe zijn de vaccinaties van bewoners van verpleeghuizen en bewoners van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking uitgevoerd. Ook de mensen van 90 jaar en ouder een vaccinatie-oproep ontvangen. Het uitnodigen wordt landelijk geregeld en het prikken gebeurt op GGD locaties (De Reehorst, Ede). De snelheid is afhankelijk van het leveren van vaccins. 

De GGD vaccineert alle mensen jonger dan 60 jaar en mensen van 65 jaar en ouder. Er wordt gestart bij de oudste leeftijdsgroepen en zo wordt er langzaamaan naar beneden toe gewerkt. U wordt vanzelf opgeroepen door de GGD. Wij als huisartsenpraktijk hebben hier geen invloed op.

Valt u binnen de leeftijdsgroep 80-plus en heeft u nog geen brief hebben ontvangen, dan kunt u bellen voor een afspraak: 0800-7070. Het nummer is bereikbaar van 8.00-20.00 uur, 7 dagen per week. Belangrijk is om uw BSN nummer (burgerservicenummer) bij de hand te hebben. 

U wordt verwacht naar de priklocatie van de GGD te komen. Zie onderstaande. 

Wanneer ben je mobiel?
Ouderen die in staat zijn om naar een GGD-priklocatie toe te gaan, al dan niet met hulp, worden beschouwd als ‘mobiel’. Vraag familie, kennissen of een (rolstoel)taxibedrijf om vervoer. Het thuisprikken zoals bij de griepprik kan bij de COVID-vaccinatie niet, omdat het een speciaal vaccin is, met speciale bewaarcondities. Alleen in uiterst uitzonderlijke gevallen wordt er aan huis geprikt. Waarschijnlijk maakt dit dan dat u langer moet wachten op een geschikt vaccin. Bespreek dit met de GGD. 

Wanneer heb je een medische indicatie?
Mensen met een medische indicatie zijn vatbaarder voor een ernstig ziekteverloop. Denk hierbij aan:

 • Mensen met ernstige aandoeningen aan hart of luchtwegen, met diabetes mellitus, met chronische nierinsufficiëntie, met een afweerstoornis
 • Mensen behandeld met immunosuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen voorlopig geen vaccinatie. Dit komt omdat niet alle vaccins zijn getest op kinderen en jongeren.

Voor algemene vragen rondom de vaccinatie, klik op deze link.
————————————————————————————————————-
30-11-2020. Vroegtijdige zorgplanning
De komende maand starten we met een nieuw project, met betrekking tot vroegtijdige zorgplanning. Mensen boven de 75 jaar worden uitgenodigd voor een gesprek met de huisarts over het bespreken van persoonlijke wensen en voorkeuren voor gezondheid, zorg en behandeling in de toekomst. Degenen die hierover van gedachten wensen te wisselen kunnen het bij de brief gevoegde formulier voor een startgesprek inleveren op de praktijk of bellen voor een afspraak. 

23-11-2020. App MijnGezondheid.net
Wanneer u zich aanmeld voor MijnGezondheid.net kunt u online uw dossier inzien, medicatie herhalen, e-consulten sturen en afspraken plannen. Sinds kort is ook de MijnGezondheid.net app voor uw mobiele telefoon beschikbaar om het gebruik te vergemakkelijken. Wanneer u inlogt in MijnGezondheid.net ziet u de melding staan dat u de app kunt downloaden. 

18-06-2020. Persoonlijke gezondheidsomgeving
Per 1 juli 2020 is elke huisarts verplicht om digitaal inzage in het patiëntendossier te geven. Wij doen dit middels het gebruik van MijnGezondheid.net. Wilt u zich hiervoor aanmelden, klik dan rechts op het scherm op MijnGezondheid.net.
Landelijk worden er ook persoonlijke gezondheidsomgevingen aangeboden, waar u de informatie van al uw zorgverleners op één platform kunt verzamelen. Hierin is het belangrijk dat het platform een MedMij label heeft. Klik voor meer informatie op Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Bij vragen, bel gerust.

01-06-2020. Testen op Corona: landelijk telefoonnummer GGD
Per maandag 1 juni is er een landelijk telefoonnummer van de GGD waar u een afspraak kunt maken voor een Coronatest. Deze test kan worden afgenomen wanneer u lichamelijke klachten heeft, met verdenking van Corona. Denk aan benauwdheid, hoesten, snotteren, koorts of plots minder ruiken of proeven. U kunt het afnemen van de test zelf regelen, zonder inbreng van de huisarts.

Contact via huisartsenpraktijk:
Neem wel contact op met de huisarts wanneer u ernstige klachten heeft of wanneer u tot de risicogroep behoort (ouder dan 70 jaar, zeer veel overgewicht en/of een onderliggende aandoening).  Graag horen wij ook van u wanneer u positief getest bent op Corona.

Uitslagen zijn binnen 48 uur bekend. Bij een Coronatest wordt er wat slijmvlies weggehaald vanuit de neus en de keel. De lijn is 7 dagen in de week tussen 8.00 uur en 20.00 uur bereikbaar. Telefoonnummer: 0800-1202.

10-05-2019. Mijn Gezondheid.net
Door u op de startpagina van onze website, rechts op het scherm, aan te melden voor Mijn Gezondheid.net, kunt u online afspraken maken, recepten herhalen,  uw dossier en labuitslagen inzien en e-consulten naar de praktijk sturen. Dit alles vanuit één centraal portaal. Zo regelt u uw zorg steeds meer zelf. Bij vragen, bel gerust.

Ga naar Nieuws & Praktijkberichten voor meer berichten of actuele medische informatie.

Dit bericht is geplaatst in info. Bookmark de permalink.